การค้นหาข้อมูลในบล็อกนี้

1.ใส่คำที่คุณต้องการค้นหา 2.คลิกที่ ค้นหา 3.คลิก ลิงค์จากที่นี่

ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

รู้จักกับ workspace

ใน photoshop ได้จัดเตรียม worksspace มาไห้จำนวนหนึ่งเราสามารถเลือกงานได้ตามที่ทำ เช่นหากตอ้งการเครื่องมือสำหรับ แต่งสีสันให้กับรูปภาพก็ควรเลือกในแบบ

color and pone แต่ถ้าต้องการเครื่องมือสำหรับการวาดรูปก็ให้เลือก เป็นแบบ peinting เป็นต้น workspace จึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ photoshop เตรียมไว้ไห้เหมาะสมกับงานตกแต่งภาพ ในลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันนั่นเอง

1.คลิกเมนู windows>workspace

2.คลิกเลือก workspace ตามที่ต้องการ

p6

นอกจากวิธีข้าวต้นแล้วยังสามารถใช้วิธีคลีกที่ลูกศรบรีเวณซื่อ workspace ที่ใช้งานอยู่จ่กนั้นไห้เลือก workspace ที่ต้องการใช้งาน

1.คลิก

2.เลือกซื่อ workspace

p1

เมื่อเราเลือก workspace แบบ essential เราก็จะพบ panel ซึ่งบรรจุเครื่องมือต่างๆ โดยเครื่องมือแต่ละกลุ่มจะถูกแบ่งด้วยแท็บ เช่น แท็บ adjustments

แท็บ masks เป็นต้น

p2

ในแต่ละแท็บจะมีปุ่มเครื่องมือสำหรับคำสั่งที่เกี่ยวข้องกัน เช่นแท็บ ADJUSTMENTS

จะประกอบไปด้วยคำสั่งสำหรับแต่งรูปภาพในแบบต่างๆ ส่วนแบ color ก็จะประกอบไปด้วยคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขสี เราสามารถแสดงหรือซ่อนเครื่องมือที่อยู่ในแท็บได้ โดยการดับเบิลคลิกที่แท็บ

1.ดับเบิลคลิกที่ แท็บ layer

2.ข้อมูลในแท็บจะถูกซ่อนชั่วคราว

p3

การแก้ไขเมนูไห้แสดงหรือซ่อน

นอกจากจะแก้ไข shortcut แล้วเรายังสามารถแก้ไขเมนูได้อีกด้วย เช่นไห้แสดงหรือซ่อนบางคำสั่งเมนู ใส่สีให้กับเมนู วิธีการก็คือ ให้เลือก edit>menu จากนั้นให้เซฟแบบสร้างสำเนาเมนูขึ้นมาเสียก่อน ตั้งซื่อเมนูที่เราจะทำการแก้ไข จากนั้นเราสามารถเลือกสีในแต่ละคำสั่งได้รวมถึงให้แสดงปุ่ม ลูกตา เพื่อแสดงหรือซ่อนได้ทันที

1.เลือกเมนูที่จะแก้ไข

2.คลีกปุ่มรูปดวงตาเพื่อซ่อนเมนูที่ไม่ได้ใช้งาน

p5

shortcut ในแบบส่วนตัว

การทำงานกับ photoshop หากต้องการความรวดเร็วแล้ว ควรใช้ shortcut เป็นตัวช่วย เป็นการลดเวลาการทำงานได้มากเลยนะครับโดย photoshop อนุญาติให้สร้าง shortcut ส่วนตัวเพื่อเข้าถึงคำสั่งหรือใช้งานในส่วนต่างๆได้ด้วยตัวเอง

1.การแก้ไข shortcut ในสไตล์ส่วนตัวจะเริ่มจากคลิกเมนู edit>keyboard shortcut

2.ในเบื้องต้นแล้วแนะนำให้กอ็ปปี้รายการ shortcut ของเดิมเอาไว้ก่อน เพราะการแก้ไขคีย์ลัดโดยตรงจะเสี่ยงมาก ถ้าเราเกิดเปลี่ยนใจตอ้งการกลับไปใช้ของเดิมจะได้ไม่ยุ่งยาก ให้คลิกที่ปุ่ม หมายเลข 2นะครับเพื่อกอ็ปปี้รายการ shortcut ไว้

p15

3.ตั้งซื่อรายการ shortcut ซึ่งจะทำให้ท่านมั่นใจว่ามีการสำรองคีย์ลัดเอาไว้

4.แล้วคลิกปุ่ม save

5.คลิกเลือก panrl menu เพราะในที่นี้การแก้ไขคีย์ลัดที่ใช้กับคำสั่งต่างๆใน panel

6.คลิกเลือกคำสั่งถายใน panel ที่ต้องการแก้ไข

7.เมื่อเลือกคำสั่งที่ต้องการได้แล้ว ก็ไห้ลงมือกำหนด shortcut ส่วนตัวลงไปโดยการกดคีย์ตามที่ต้องการเวลาใช้งานเราก็ไม่จำเป็นไปเปิดใน panel นั้นๆขึ้นมาสามารถเลือกคำสั่งผ่านทาง shortcut ได้เลย

8.เมื่อทุกอย่างเรียบรอ้ยไห้คลิกปุ่ม ok

p13

p14

การใช้ toolbox ในเบื้องต้น

หากสังเกตุก็จะพบว่าเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือปุ่มใน toolbox สักครู่ก็จะปรากฎกรอปสีเหลือง แสดงปุ่มเครื่องมือให้ทราบ พร้อมกับบอกว่าจะต้องกดคีย์ลัดอะไรบ้างในการใช้งานปุ่มนี้นี้แนะนำให้ท่านจำคีย์ลัดพวกนี้ให้ดีนะครับ เพราะในการตกแต่งภาพ คีย์ลัดพวกนี้จะมีประโยชน์มากเลย แถมประหยัดเวลายังได้ความเป็นมืออาชีพติดมาอีกดว้ย

p9

เมื่อดูที่ปุ่มใน toolbox จะพบว่าปุ่มบางปุ่มมีสามเหลี่ยมสีดำๆ เล็กๆ อยู่ที่มุมด้านล่าง หมายความว่า ปุ่มนี้ยังมีคำสั่งอื่นซ่อนอยู่อีก เช่นหากคลิกที่ปุ่ม lasso tool ค้างไว้ก็จะพบปุ่มคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้น แถมที่อยู่ด้านหลังของคำสั่งจะแสดงคีย์ลัดกำกับเอาไว้ด้วย เช่น lasso tool จะปรากฏคีย์ลัดว่า L เมื่อจะใช้งานเราสามารถกคีย์ < L> แต่ถ้าตอ้งการใช้เครื่องมืออื่น ที่อยู่ในปุ่มเดียวกันให้กด <shift> ค้างไว้แล้วเคาะปุ่ม Lไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอเครื่องมือที่ต้องการ

p16

1.คลิกค้างไว้หรีอคลิกขวาที่ปุ่ม

2.เครื่องมือที่ซ่อนจะปรากฏ

3.ตัวอักษรแสดงคีย์ลัดอยู่ด้านซ้ายมือ

toolbox เครื่องมือตกแต่งภาพ

ใน toolbox จะประกอบไปด้วยปุ่มคำสั่งสำหรับตกแต่งภาพ สามารถพูดได้เลยว่า toolbox เป็นแหล่งทำมาหากินหลักในการตกแต่งภาพด้วย photoshop โดยปกติแล้ว toolbox จะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอ แต่ก็สามารถโยกย้าย toolbox

ได้ตามต้องการ สามารถคลิกเพื่อแสดงแถบเดียว หรือ 2แถบ ก็ได้

toolbox ใน cs4แบ่งเครื่องมือออกเป็นกลุ่มๆ โดยกลุ่มแรกเป็นเครื่องมือสำหรับ เลือก {selection tool}

ถัดมาเป็น เครื่องมือสำหรับการตัด และการวัดค่า (crop & slicemeasuring)

จากนั้นเป็นเครื่องมือสำหรับ Retouch เพื่อแก้ไขสว่นต่างๆ ของรูปภาพ ถัดมาเป็นเครื่องมือระบายสี {paint}

ถัดมาเป็นเครื่องสำหรับการวาดรูป และการกรอกข้อความ {drawing&typing}

และกลุ่มสุดท้าย เป็นเครื่องมือสำหรับงาน 3 D และการเลื่อนดู หมุนรูปภาพ

{3D&navigation} ส่วนสองปุ่มสุดท้ายที่อยู่ด้านล่างเป็น color picker ใช้เพื่อเลือกสีตัวอย่างจากภาพ และปุ่ม quick mask เป็นวิธีเลือกภาพบางส่วนได้อย่างรวดเร็ว

photo8

1.กลุ่มเครื่องมือสำหรับการเลือก

2.กลุ่มสำหรับตัดและวัดค่า

3.กลุ่มเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพ

4.กลุ่มเครื่องมือสำหรับวาดรูปและกรอกข้อความ

5.กลุ่มเครื่องมือ 3 D

6.color picker สำหรับเลือกสีที่จะใช้

7.ปุ่ม quick mask

สว่นประกอบของ application bar

ปุ่มคำสั่งใน application bar มีความหมายคังนี้

photo5

1.ปุ่มเปิดโปรแกรม bridge

2.เลือกปรับอัตราการซูมภาพ

3.ปุ่มซูมภาพ

4.ปุ่มแสดงเส้น gride. เส้นตาราง grid หรือไม้บรรทัด

5.ปุ่มเลื่อนดูส่วนต่างๆของภาพ

6.ปุ่มหมุนภาพ

7.ปุ่มจัดเรียงไฟล์ภาพ

8.ปุ่มเลือกโหมดแสดงภาพเต็มจอ

ส่วนประกอบของ photoshop cs4

ที่ด้านขวามือเราจะพบหน้าต่าง ที่เรียกว่า panel ซึ่งบรรจุซึ่งบรรจุเครื่องมือต่างๆไว้ในด้านขวามือ โดยจะพบว่าเครื่องมือแต่ละตัวจะรวมอยู่กันเป็นกลุ่มๆ ตามแท็บที่ปรากฎใน panel ในแต่ละแท็บจะมีปุ่มเครื่องมือ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกัน เช่นแท็บ adjustment จะประกอบไปด้วยคำสั่งในการปรับแต่งรูปภาพในแบบต่างๆ ส่วนแถบ color ก็จะประกอบไปด้วยคำสั่งในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสี

photo4

ที่ด้านบนสุดที่มีไอคอน ps เรียกว่า application bar เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่ง หรือปุ่มที่เราใช้งานบ่อยๆ เช่นเลื่อนดูส่วนต่างๆของภาพ หมุนภาพ การซูม

สว่นประกอบของโปรแกรม photoshop cs4

เมื่อเปิดโปรแกรม photoshop ขี้นมา ก็จะพบส่วนประกอบของโปรแกรม โดยที่ด้านซ้ายเราจะพบกับแถบเครื่องมือที่เรียกว่า toolbox ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือหลักสำหรับตกแต่งภาพ ส่วนแถบที่น่าสนใจอีกแถบคือ option bar โดยภายในจะบรรจุคำสั่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ได้เลือกจากtoolbox

photo3

1.menu bar คำสั่งที่ใช้ใน photoshop

2.tool box เครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งภาพ

3.option bar ตัวเลือกเพิ่มเติมจากtool

box

4.panel เครื่องมือและคำสั่งที่ถูกจัดรวมเป็นกลุ่มๆ

5.แท็บแสดงชือไฟล์ปัจจุบัน

6.คลิกเพื่อแสดงข้อมูลในไฟล์ เช่นขนาดไฟล์จำนวนบิตที่ใช้ในภาพ

สิ่งใหม่ใน photoshopcs4

หากใครที่เคยใช้ photoshop เวอร์ชันก่อน cs 2 หรือ cs3 ก็คงสงสัยว่า cs4 มีอะไรใหม่บ้าง ต่อไปนี้จะเป็นการตรวจสอบว่า

photoshop cs4 มีอะไรใหม่บ้าง

1. เริ่มจากเลือกเมนู windows>workspace>what”s new in cs4

photo1

2.จะปรากฎหน้าต่างเตือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมนูแล้วนะจะให้ทำงานต่อไปหรือไม่ ให้คลิกปุ่ม yes ผ่านไปได้เลย

photo2

3.หลังจากเราเลือกคำสั่งดังกล่าวแล้วเมื่อคลิกที่เมนูด้านบนของ photoshop cs4ก็จะปรากฎขอบสีฟ้าเน้นเฉพาะคำสั่งที่ได้ปรับปรุง และคำสั่งที่เป็นคุณสมบัติให่ม ในกรณีที่ตอ้งการกลับไปใช้เมนูแบบเดิม เพียงเลือกคำสั่ง windows>workspace>essentials[defaulf] ก็เท่านั้นเอง

photo3

รายการบล็อกของฉัน

คุณมีความคิดเห็นยังไงกับบล็อกนี้

ผู้ติดตาม